Microsoft

Rykten om nya HTC WP7 telefoner följa löfte om fortsatt plattformsstöd

Comments (0)