Insider

Advertisement
Framtiden för handskrift
Framtiden för handskrift

Detta är den andra i våra framtida Ofseries, där vi analyserar och dissekera en aspekt av livet som blivit påverkade av digital teknik. Idag tittar vi på handstil. Från den gamla manus av sumeriska 3000 år före Kristus, genom gryningen av det grekisk